Kapitaalronde Zonkracht-Avelgem

  • 1 Huidige: Wil jij ook coƶperant worden?
  • 2 Contact gegevens
  • 3 Gewenste aandelen en betaalwijze
Vlaskracht wil je graag bedanken voor je interesse in het project Zonkracht in samenwerking met Avelgem
Door het kapitaal dat we ophalen zijn we samen in staat om duurzaam te investeren in Avelgem en word je mede-eigenaar van de zonne-installatie.

Na aankoop van de aandelen en goedkeuring door 
de Raad van Bestuur van  Vlaskracht, zal je een certificaat ontvangen met een uniek certificaatnummer. Hierna zal je op een later tijdstip ook een uitnodiging krijgen om aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene vergadering van Vlaskracht.

Het huishoudelijk
reglement en de statuten van Vlaskracht zijn te raadplegen op de website van Vlaskracht.
Keuze
shareholder_number